Akershus Eiendom selger det nye Kripos-bygget på Bryn

Det er inngått avtale om salg av Nils Hansens vei 25, det nye Kripos-bygget på Bryn, for ca 1.020 mNOK fra Pecunia til et syndikat satt opp av Arctic Securities.
Bygget er ferdig i disse dager og Kripos har inngått en 15-års leieavtale på det meste av bygget, med opsjoner på resten.

Akershus Eiendom var engasjert som rådgiver for Pecunia i salgsprosessen.
Det ble gjennomført en bred markedsføring mot norske- og utenlandske aktører.

Skrevet av: Jørgen Haga, Partner – Leder Transaksjoner

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *