Boliglånsregulering

Vi har tidligere skrevet om den voksende trenden der boligsalget i Oslo har gått kraftig opp som følge av flere boliginvestorer. Flere andre har delt vår bekymring, og nå får vi et kjapt politisk svar: 40% egenkapitalkrav for sekundærbolig-kjøp er Finansdepartementets midlertidige tiltak for å bremse boligprisveksten. 

 Dette er et veldig målrettet tiltak – det rammer ikke førstegangskjøpere, men vil svi for en del hobby-investorer med høy belåning, og bare i Oslo. Det vil sikkert hindre noen, men vi tror også at mange av de som investerer med lån i primærbolig – som i Oslo er blitt ca. 35% mer verdt de siste to årene  – vil være i stand til å komme over 40% for en sekundærbolig. Verre kan det bli å holde seg innenfor 5 ganger brutto inntekt i lån.

 Vi er ikke helt enig i Bård Schumanns betraktning om at dette primært vil gagne nabokommunene til Oslo. Dette er fordi investorenes hovedfokus er de mest sentrale knutepunktene i Oslo, begrunnet i sannsynlighet for utleie og antatt likviditet.

 Det vil i stedet bety at prispresset på de minste leilighetene i Oslo blir enda litt større, fordi noen investorer vil justere ned sitt budsjett uten å gå helt ut av markedet.   Som mange andre tror vi ikke at dette får noen umiddelbar effekt på prisnivået, men færre boligkjøpere gir færre nybygg bør det få innvirkning på salgs- og byggevolumet i Oslo.

 Vår oppfatning er at det er etterspørselssiden mer enn antall regulerte enheter som har begrenset boligbyggingen de siste årene. Dette har snudd kraftig i 2016, og med en oppstartstakt som nå er på ca. 4300 boliger i året (nær en dobling fra året før) vil markedet de nærmeste årene tilføres flere nye enheter enn på lenge. Hvordan dette passer med raskt synkende innvandring og redusert befolkningsvekst blir spennende å følge med på.

 

Skrevet av Ragnar Eggen, Analysesjef

 

, ,

2 Responses to "Boliglånsregulering"

  • Baard Schumann
    December 16, 2016 - 7:53 am Reply

    Jeg er helt enig i at presset på småleiligheter i Oslo blir ennå større og vil medføre et stort prispress neste år.

  • For få boliger – eller for få folk? | Akershus Eiendom
    January 25, 2017 - 8:10 am Reply

    […] sagt at vår observasjon – og innsamlede data – tilsier at boligene i større grad enn før settes opp for investorer og ikke for sluttbrukere, og at det er logisk ut fra at det er færre som har økt kjøpekraft eller ny jobb i hovedstaden, […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *