Bra signeringsvolum i 2016

I kontormarkedet i Oslo er det nå tydelig at det signeres flere leiekontrakter enn på lenge. Etter et par labre år har aktivitetsnivået tatt seg opp, og flere andre omtaler også dette, for eksempel her:  Høy aktivitet i leiemarkedet og her: Sterke prognoser for næringseiendom.

Nedenfor er vår statistikk over større leiekontrakter (>1.000 m2) som medfører at leietaker flytter, i Stor-Oslo-markedet de siste 5 årene. Tallene viser hvordan de forskjellige bransjene har varierende effekt år for år, og man kan se at det spesielt er IT/kommunikasjon og aktører i konsumentmarkedet som står for veksten siden i fjor. Olje/energi er fortsatt på et historisk lavmål.

Statistikken over viser også hvordan markedet «frøs fast» da oljeprisen falt med mer enn halvparten sommeren 2014. Beslutningstagerne hos norske bedrifter ble på dette tidspunktet merkbart mer skeptiske på egne vekstutsikter, og det forplantet seg umiddelbart i leiemarkedet – selv her i Oslo. Det illustrerer bra hvordan markedet reagerer sterkere enn hva faktisk sysselsettingstakt skulle tilsi. Nå er vi inne i en forsiktig opptur, og ting tyder på at den fortsetter i 2017. Storparten av veksten i signert areal kom i 2.halvår, og i tillegg har vi kunnskap om en del prosesser som var forventet å bli avsluttet før nyttår, men som enten ble landet i 1. kvartal eller fortsatt pågår.

Reforhandlinger av leiekontrakter er ikke inkludert i denne statistikken. Vi registrerer en del reforhandlinger i tillegg til det ovenstående, men vet også at mange slike prosesser ikke blir kjent for offentligheten. Vi velger derfor å ikke publisere tall på dette, men noterer oss at andelen som valgte å flytte i stedet for å reforhandle (av de kjente søkeprosessene) har gått noe opp fra 2014-15 til 2016.

Arealstatistikk – som fører mer komplette statistikker enn det vi viser her – har registrert omtrent den samme trenden, og deres tall for utløp av leiekontrakter i Oslo de nærmeste tre årene tilsier at vi fortsatt skal ha et stigende volum av nye kontrakter. Vi tror også på et godt marked med mange signeringer, og et 2017-volum som er litt bedre enn fjoråret, dersom ikke noe spesielt skjer.

Skrevet av analysesjef Ragnar Eggen

, , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *