Tag Archives

Tag Archives: Boligutvikling

Stor-Oslo Eiendom aquire 25 acres plot

Foto: NyeBilder.no Large residental project plans along Nitelva – Lillestrøm Stor-Oslo Eiendom have acquired five properties which was handed over on August 30th. Akershus Eiendom was the sell-side advisor in the transaction representing four landowners in a facilitated interdependent agreement. Skjærvaveien 22-38 will be a comprehensive transformation along the river Nitelva in Lillestrøm Municipality. Warehouses …Read More

Les mer

Er nybygget ditt modent for konvertering?

Vi har tidligere diskutert konverteringsbølgen flere ganger, blant annet i denne artikkelen. Det er en jevn strøm av nye prosjekter der næringsbygg blir boligprosjekter, det har nå også spredd seg til Bergen. Mange har kanskje ikke hatt dette alternativet helt på radaren, ettersom de aller fleste bygg i dagens marked har løpende utleieforhold og/eller en eier …Read More

Les mer

Polakkene flytter hjem igjen. Hva nå?

Tallene for 3. kvartals befolkningsendringer kom nylig fra SSB, og det er verd å merke seg at vi nå for første gang på flere år har negativ innvandring fra Polen og Litauen. Dette er en reversering av en trend som har betydd mye både for næringslivet og for landet som helhet, det skjer relativt brått, og det …Read More

Les mer

Oslo: Dyrere å eie, men ikke å bo?

I 2. kvartal 2016 ble det ifølge SSB solgt færre boliger i Oslo enn på flere år. Antall tinglyste overdragelser var ned med 28% i forhold til året før. Flere overskrifter roper om et marked som strupes og der prisene jages høyere på grunn av sterk befolkningsøkning og stor underdekning av boliger i hovedstaden. En viktig …Read More

Les mer

For Kapital: Næring og bolig i takt og utakt

Vår analysesjef, Ragnar Eggen, har skrevet en artikkel i Kapital. Artikkelen kunne leses i forrige nummer av bladet. “Samtidig er prisutvikling og byggevolum for næringseiendom – med unntak av noen smale høyprofilerte segmenter – på et lavt nivå. Vår indeks for priser på kontoreiendom i Oslos randsone med korte kontrakter ligger kun 13 prosent høyere …Read More

Les mer

Mustad Eiendom utvikler Lysakerbyen

Akershus Eiendom ble tidligere i år engasjert av Mustad Eiendom til å finne en partner for av utvikling av området «Mustad Nord» på Lilleaker. Mustad Eiendom, som har lang historie i området med industri og eiendomsutvikling, lanserer ved dette sitt første boligutviklingsprosjekt. Granfosstunellen skal nå bli sammenhengende, ved at det etableres et lokk der det …Read More

Les mer