Tag Archives

Tag Archives: Utleiemagasinet

Spår leierekord på 6000 kroner

Illustrasjon: Prosjektet Urban Escape i Stockholm Akershus Eiendom spår svenske tilstander med ny prisrekord for prestisjelokaler i Oslo på 6000 kroner. Stockholms prestisjelokaler har hatt en prisvekst på over 50 prosent siste to år, med høyeste registrerte prisdifferanse til Oslo siden 2002. De årlige leieprisene for Oslos prestisjelokaler har  ligget omtrent på stedet hvil de …Read More

Les mer

Oslos handlegater slår resten av Europa!

I morgen slippes vårt Utleiemagasin, hvor du vil kunne lese om følgende temaer:   Nedre Slottsgate overgår Europa  – 300 prosent økning i leiepris siden 2010 Områder med prisvekst  – de kommende vekstvinnerne Internasjonale merker trekkes til Oslo på grunn av sterk norsk kjøpekraft  – de løfter leieprisene Fotgjengertelling i sentrum  – hver fotgjenger bruker …Read More

Les mer

Vil bygge for 450 milliarder

Oslos nye kommuneplan definerer vinnerne og taperne blant byens grunneiere. Vinnerne er grunneiere i tilknytning til kollektivknutepunkter, stasjonære områder og utviklingsområder i indre og ytre by. Blant taperne er grunneiere i 21 utvalgte områder som i et kompromiss med riksantikvaren er definert  som områder med nasjonale kulturminneinteresser. Landbrukskvartalet i Schweigaardsgate 34 er en av vinnerne. …Read More

Les mer