Eiendomsskatt: Får dobbelt så mye som forventet

Oslo kommune vil få inn over dobbelt så mye eiendomsskatt fra næringseiendom som forventet, viser beregninger Akershus Eiendom har foretatt. Det kan komme godt med i budsjettet for 2017, som presenteres på onsdag.

– Estimater Arbeiderpartiet gjorde i valgkampen, var at vi med samme promillesats vil få inn omtrent det samme i eiendomsskatt fra bolig og næringseiendom. I 2017 regner vi med å få inn rundt 375-400 millioner kroner fra bolig, med en skattesats på tre promille. Vi vil få inn i overkant av 250 millioner kroner fra næringseiendom og virke, med en skattesats på to promille. Særlig tallene for næringseiendom er imidlertid usikre inntil videre, her er vi bare såvidt i gang med takseringen av eiendommer, sier byrådssekretær for finans, Vegar Andersen (Ap).

Akershus Eiendoms beregninger viser imidlertid at Oslo kommune vil få inn over 600 millioner kroner i eiendomsskatt fra næringseiendom i 2017.

– Våre beregninger viser at eiendomsskatten for kontor, handel, hotell og lager kommer på over 600 millioner kroner i 2017. I tillegg kommer virke og parkeringshus, som vi ikke har foretatt beregninger for, sier analysesjef Ragnar Eggen i Akershus Eiendom.

Akershus Eiendom er trolig det selskapet i Norge som har best oversikt over næringseiendom i Oslo, og har således bedre forutsetninger for å beregne eiendomsskatten enn Oslo kommune. Innen 10. oktober får imidlertid Oslo kommune svar fra størsteparten av gårdeierne i Oslo om størrelser og virksomhet for deres eiendommer. Da vil kommunen etter hvert danne seg et eget bilde av de forventede skatteinntektene.

Eiendomsskatt er hovedtema i Akershus Eiendoms Utleiemagasin, som kommer ut på tirsdag. Her presenterer Akershus Eiendom debatten om det er gårdeier eller leietager som skal betale eiendomsskatten.

I løpet av dette arbeidet ble Akershus Eiendom klar over at Oslo kommune vurderte å innføre en eiendomsskatt på tre promille for næringseiendom allerede i 2017, og ikke to promille som angitt i byrådserklæringen.

På torsdag fikk Akershus Eiendom bekreftet tre promille fra Oslo kommune på grunn av at eiendomsskatteloven ikke skulle tillate en lavere skattesats for næringseiendom enn for bolig. Da gjorde Akershus Eiendom oppmerksom på at eiendomsskatteloven, ifølge advokatfirmaet BAHR, åpner for dette, og at Østre Toten som eneste kommune har en slik differensiering. På fredag kom det kontrabeskjed om at det likevel ble to promille.

– Det har til det siste vært usikkerhet rundt hvordan regelverket for ulike satser for ulike typer eiendommer kunne praktiseres. Vi har nå avklart at eiendomsskatteloven åpner for at det kan være ulik sats på bolig og andre eiendommer, herunder næringseiendommer, sier byrådssekretær Andersen.

Årsaken til forskjellen er at bolig har to promille i 2016, som øker til tre promille i 2017. Næringseiendom får eiendomsskatt først i 2017, på grunn av krav om taksering, og så øker det til tre promille i 2018. Byrådet har garantert at skattesatsen ikke skal økes utover tre promille for verken bolig eller næring i inneværende valgperiode.

Skrevet av: Øystein Krogsrud

, , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *