EUFEMIA ER SOLGT

Akershus Eiendom har vært rådgiver for Oslo S Utvikling i forbindelse med salg av Eufemia, et kontorbygg på ca 22400 kvm i Bjørvika. Eiendommen skal ferdigstilles for innflytting i 2019, og vil huse bla Microsoft og PWC. Pr i dag er ca 90% utleid mens 10% gjenstår å leie ut. Eiendommen ble markedsført bredt i markedet, både overfor norske og utenlandske investorer. Interessen for eiendommen var stor. Kjøper ble KLP Eiendom.

Avtalen mellom partene ble signert 30. juni og oppgjør skal finne sted når eiendommen er ferdig oppført og leietakerne har flyttet inn i 2019. Eiendomsverdien er avtalt til NOK 1740 mill.

Akershus Eiendom var også utleiemegler i forbindelse med at Microsoft og PWC tegnet sine leieavtaler.

Skrevet av: Petter Nylend, Partner – Daglig leder

, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *