Fabritius Gruppen solgte Bølerveien 61 på Berger

Bølerveien 61 på Berger er solgt fra Fabritius Gruppen til Aberdeen Fond Norge I AS. Eiendommen er utviklet for å huse det meste av Skanskas administrasjon, vedlikehold og utvikling av anleggsmaskiner og annet tungt teknisk utstyr. Eiendommen har et tomteareal på ca 48 mål, og en bebyggelse på ca 12200 kvm, godt tilpasset Skanskas behov. Skanska tok anlegget i bruk ved ferdigstillelse tidligere i år, og skal være i eiendommen i minst 12 år framover. Fabritius utviklet eiendommen i samarbeid med Skanska og etableringen var resultatet av en omfattende søkeprosess for Skanska, hvor Akershus Eiendom var Skanskas rådgiver.

Transaksjonen er et godt eksempel på høy aktivitet i markedet for logistikkeiendommer. Etterspørselen er fortsatt høy og prisutviklingen har vært sterk.

Akershus Eiendom har vært rådgiver for Fabritius i forbindelse med salget.

Klikk her for Nordic Property News – info på engelsk.

Skrevet av Partner og Daglig leder Petter Nylend

 

 

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *