Fallende kontorledighet – spesielt i sentrum

Nå i 2. kvartal 2018 har vi passert en dobbel milepæl: ledigheten er nå nede i 6,3% for Oslo-markedet, og så vidt under 4% for Oslo sentrum som snitt. Dette er lavere nivåer enn noen gang i perioden 2010-2018 – med andre ord må vi tilbake til finanskrise-tider for å finne lavere nivåer for begge områder.

Som man kan se av grafen, vaket ledigheten for sentrum marginalt over 4% i tidsrommet 2012-13, før «den lille oljebremsen» (som vi kan kalle perioden med svekket økonomisk vekst 2014-2016) dro nivået opp mot en topp på 6,7% ved starten av 2016. For Oslo som helhet var toppen nådd ved 8,4% på samme tid. Siden har ledigheten tikket forsiktig nedover, før vi har sett en tydelig bedring det siste halvåret, parallelt med økt optimisme i næringslivet.

For 2018-20 kan vi forvente en del ledige arealer i Oslo sentrum – primært etter at en del statlige og kommunale etater har flyttet ut til Nydalen, Hasle-Økern og Helsfyr-Bryn – men dette er ikke mange nok til at ledigheten trekker opp, for vi opplever en jevn strøm av private aktører som flytter inn til sentrum fra randsonene. Det har også vært tegnet en serie kontrakter med kontorhotell-aktører  som har opplevd sterk tilstrømning av små leietakere og prosjektarealer, og dette blir det raskt flere av, slik vi oppfatter markedet.

Det er for tiden mange spennende planer for nybygg i Oslo sentrum, spesielt i området nord for Oslo S, der blant andre KLP, Olav Thon, Eiendomsspar, Entra har store volumer på gang. Svært få av disse kan imidlertid bli bygd før 2022 – og dette betyr at tilbudssiden vil henge etter i tre-fire år. Ledigheten i sentrum bør dra seg ned mot 3% i løpet av de nærmeste 12 månedene, mens den for hele Oslo bør gå under 6% før nyttår.

Skrevet av: Ragnar Eggen, Analysesjef

, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *