Flere kjøpere enn selgere, også for næringseiendom

Vi anbefaler å lese dagens utgave av Kapital, der vår mangeårige styreleder Roar Sandnes er med i lansering av et nytt ekspertpanel for næringseiendom, som foruten ham inkluderer Peter Malling jr, Gunnar Bøyum og Christian Ringnes. Disse fire, med over hundre års samlet erfaring i bransjen, fokuserer på ubalansen i dagens transaksjonsmarked, der det er mange kjøpere, men færre objekter enn i fjor, og dermed lavere volum. I motsetning til i boligmarkedet ser vi imidlertid ikke at prisene jages oppover i økt tempo i forhold til fjoråret. De fleste eiendommer har imidlertid steget noe i pris.

Panelet setter også fokus på kontorhotellene, som er vår bransjes versjon av delingsøkonomien. Artikkelen fokuserer på Sentralen i Kvadraturen, og andre større aktører i bransjen er blant andre Evolve, House of Business, Regus og Mesh. Sistnevnte har nylig leid lokalet etter Manpower rett ved rådhuset noe som viser forretningsmodellens raske ekspansjonstakt. Vi kan spørre oss om dette spiser noe av markedet til vår utleieavdeling – men tror at det fortsatt primært vil være for små bedrifter i oppstartsfasen.

Skrevet av: Ragnar Eggen, Analysesjef

, , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *