For få boliger – eller for få folk?

Gårsdagens oppslag i DN viser Noreges Eiendomsmeglerforbunds (NEF) analyser av boligbehov i forhold til produksjon, som et innlegg i debatten om det bygges for mye eller for lite (det er sjelden passe) volum av boliger i Norge, og spesielt Oslo. Her har vi tidligere sagt at vår observasjon – og innsamlede data – tilsier at boligene i større grad enn før settes opp for investorer og ikke for sluttbrukere, og at det er logisk ut fra at det er færre som har økt kjøpekraft eller ny jobb i hovedstaden, og dermed er det færre som er i stand til å kjøpe sin første bolig. Slik sett antar vi det bygges litt for mange boliger i forhold til økonomisk vekst, og delvis i forhold til befolkningsveksten.

Som vi har påpekt tidligere, og som flere økonomer støtter oss i, er det størst tvil rundt befolkningsveksten – der faktiske bevegelser siden starten av 2016 har havnet vesentlig under SSB’s prognoser. Ser man på NEFs kurve for antall nye husholdninger i Oslo, forventes en vekst fra 2015 til 2016 – men faktum er at tilflyttingen til Oslo har vært 20% lavere i 2016’s første tre kvartaler i forhold til 2015.

Tilflytting fra utlandet er også på vei ned, og man vet at fallet ville vært mye sterkere i 2016 dersom man ikke fikk den store flyktningebølgen, som ikke har påvirket flyttetallene før ett år senere – og som (i registrerte tilflyttinger 2017) vil avta drastisk.

Når det er sagt, er det mye som kan endre tilflyttingen – og det mest interessante er hvor mange jobber som skapes. Det som taler til NEF-prognosens fordel er at NAV spår økt jobbvekst i Oslo. Etter at det på ett år er blitt 20-25% dyrere å kjøpe leilighet i Oslo, må man imidlertid regne med at nye borgere skal bo i utleieboliger – og det ser det ut til at det blir flere av.

, ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *