Fortsatt god fart i eiendomsmarkedet

(Foto: Nyebilder)

Last ned markedsrapporten her

Akershus Eiendom presenterte sin halvårlige markedsrapport 28. mars. Vi har vært gjennom nok et godt år i næringseiendom, med høy aktivitet i utleie- og transaksjonsmarkedet.

I utleiemarkedet for kontor i Oslo har vi notert stigende leienivåer i Oslo sentrum. Kvadraturen har vært vinneren med over 10% vekst i nivåene for høy standard lokaler, og det er en vekst vi ikke har sett siden 2013. Det er tydelig at området løftes av mange nye rehabiliteringsprosjekter samt en tettere kobling til Bjørvika-markedet.

Vi tror sentrumsleier vil fortsette opp gjennom året og stige med i overkant av 10%. Skøyen, Lysaker og Nydalen vil også oppleve leievekst, de to førstnevnte fordi mange aktører i oljebransjen nå vokser igjen. For kontorområder langs ring 3 øst i Oslo er det mer leietakers marked, med mange nye bygg under oppføring.

Transaksjonsmarkedet varierte en del gjennom året, og vi merket at det var noe usikkerhet i perioder. Både i 2. og i 4. kvartal var det store volumer, og vi endte på et volum på nær 90 milliarder kroner i eiendomsverdi – svært likt volumet fra 2017. De fleste kjøpergrupper har vært aktive, og syndikatene var igjen den gruppen som kjøpte høyest volum.

Verdiene har gått opp med 2-6% gjennom året for de fleste kontorsegmenter i Norge, og tilsvarende for logistikk-eiendommer. For handelseiendom er bildet mer blandet, vi har sett gode nivåer både i big-box-handel og for sentralt beliggende high-street handel, mens det er mer usikkert hvordan kjøpesenterverdiene har gått. Fra vår partner JLL har vi fått yield-nivåer for kjøpesentre i de største europeiske markeder, og de viser at yield har steget for dette segmentet.

Prognosene for yield videre fremover er ganske stabile. Både for Oslo og andre storbyer i Europa tror vår partner JLL på 1-3% verdifall per år som følge av yield-økning de neste fem årene. Dette betyr at yield ikke forventes å stige med mer enn 30-50 punkter i prognoseperioden, noe som ikke er store bevegelser over så langt tid. For mange byer, inkludert Oslo, vil vekst i leienivåene føre til at man likevel får verdistigning i perioden.


Akershus Eiendom arrangerer frokostseminar
Foto: Nyebilder

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *