Frokostseminar med Akershus Eiendom denne uken

Akershus Eiendom la frem sin halvårlige markedsrapport onsdag morgen. Som vanlig var det mange fremmøtte og god stemning. Rapporten kan lastes ned her Markedsrapport våren 2017

Av de viktigste trender vi har valgt å skrive og snakke om denne våren, er de følgende:

* Makro-utsiktene er ganske uendret siden sist, og de aller fleste forventer en forsiktig oppgang i økonomien i 2017. Dette er godt nytt for de fleste som leier ut kontor.

* Trenden med at offentlige leietakere flytter fra sentrum til randsonene vedvarer. IT-selskapene inntar sentrum. Se også denne artikkelen i Dagbladet 

* 11 søkere over 10 000 kvm har det siste året signerte ny leiekontrakt eller reforhandlet. Dette er i tråd med vårt estimat fra mars 2016.

* Kontorledigheten i Oslo går nå ned mot 5% i løpet av de neste to år, Estate Media og dette gir grunnlag for en prognose for vekst i leienivåene på 15-25% i deler av Oslo sentrum.

* Forskjellen mellom prime leie og leienivået i randsonene er ganske høy i Oslo nå. Forskjellen ligger imidlertid ganske nær snittet i 25 utvalgte europeiske storbyer, så det er ikke unormalt høyt.

* Økte renter og bankmarginer legger press på prime yield, som fortsatt er rekordlav. De som nå kjøper til lavest yield, stiller med mye egenkapital og/eller finansierer seg med obligasjoner.

* Obligasjoner og direktelån med sikkerhet i næringseiendom har de senere årene blitt et attraktivt alternativ til tradisjonelle banklån. Se også denne artikkelen i Estate Media

 

Skrevet av analysesjef Ragnar Eggen

, , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *