Investing in Norway

Håndbok for det norske Næringseiendomsmarkedet. 4 utgave, 2018.  

Rapporten gir en introduksjon til det norske eiendomsmarkedet sammen med overordnet investeringsguide som inkluderer en kort introduksjon knyttet til juridiske problemstillinger, skatt og fremmedkapitalfinansiering. Rapporten tar også for seg forvaltning og utvikling.

Rapporten er skrevet sammen med et utvalg av andre aktører i markedet, gjengitt bakerst i rapporten.

Bestill rapporten på vår nettside: Investing in Norway

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *