Kemneren flytter til Nydalen. Vil flere forlate sentrum?

Det ble i forrige uke kjent at Oslo Kemnerkontor flytter inn i et nybygg som oppføres av Avantor på den såkalte Spikerverkstomta i Nydalen. Vi gratulerer Avantor med enda en stor offentlig leietaker, og reflekterer samtidig litt over utflyttingen. Kemneren følger en del andre leietakere som har sittet i sentrum siden tidenes morgen, ut til et kontorområde langs Ring 3. Andre leietakere som har gjort samme valg de siste årene er Forskningsrådet, e-Helse og Bymiljøetaten.

Ettersom leienivåene for lokaler av tilsvarende kvalitet ligger mellom 30% og 100% høyere i sentrum i forhold til randsonene, er det opplagt at økonomi vil være en stor del av motivasjonen for slike flytteprosesser. Spørsmålet blir da, kommer man til en «likevekt» hvor sentrum opplever økt ledighet og dermed stagnerende leienivåer inntil randsonene får økt press og vekst i leiene? Hvor ligger denne likevekten, og er den flytende?

Det er verd å nevne at vi samtidig opplever at noen flytter motsatt vei, et eksempel er Eniro som nylig flyttet fra Skullerud til Havnelageret. Vi har også vurdert det som sannsynlig at prisforskjellen mellom sentrum og randsoner skal øke når toget blir viktigere for å komme til jobb, siden en økende andel av Oslos arbeidstagere bor i andre kommuner og pendler inn med tog. Kreftene trekker begge veier, men så langt i 2016 ser det ut som at randsonene kan lokke en del leietakere fra sentrum.

, , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *