Litt lavere ledighet, men enda bedre utsikter

Kontorledigheten i Oslo for 1. kvartal 2017 har til en viss grad vist seg å være akkurat som forventet –nede på 7,0%, 0,1%-poeng lavere enn forrige kvartal, ganske ujevnt fordelt i byen, slik kartet viser.

Litt mer interessant er det at vi hadde et uvanlig lavt nivå i volumet av areal som ikke er ledig i dag, men som blir tilgjengelig de nærmeste 24 måneder, det gikk fra 2,1% til 1,8%.  Som man kan se av grafen er da det samlede volumet (ledig nå og innenfor 2 år) det laveste siden finanskrisen.

Hvorfor har dette skjedd? En del av de byggene som fraflyttes i nær fremtid, slik som Sommerrogata 1-3  og Pilestredet 33, ligger an til enten konvertering, riving eller en langsiktig rehabilitering. Store riv-og-bygg-prosjekter som Ruseløkkveien 26  og Lilletorget 1  kan gi mye areal i sentrale strøk om noen få år, men i løpet av de nærmeste tre årene gir de netto frafall i arealet.

Det har vært signert mange leiekontrakter, spesielt i 4. kvartal 2016, men fortsatt opplever vi ikke økningen i signeringer som medfører flytting som vesentlig sterkere enn 2014-15, selv om vi er ganske trygge på at volumet for 2017 blir høyere, ut fra pågående utleieprosesser i potensielle nybygg.

Enda et positivt element til slutt: Det er absorbert ca 80.000 m2, eller omtrent 1%, i 2016. Dette er høyere enn vi forventet, og det oppveier et litt lavere enn forventet konvertert-eller-sanert kontorareal. Absorpsjonen er spesielt høy når man tar i betraktning at det ikke har vært skapt nye jobber i Oslo i løpet av 2016, og det tyder på at flere ”kontor-bedrifter” ser litt mer optimistisk på de nærmeste par årene, og planlegger å ansette flere. Dette bekreftes også av Norges Banks regionale nettverk.

Dette er entydig godt nytt for gårdeierne, for leietakerne vil få færre bygg å velge mellom de neste to til fire årene. Slik sett støtter det opp under vår prognose om 5-10% vekst i leienivåene i deler av byen i løpet av inneværende år. Vi noterer oss at andre analysemiljøer har enda sterkere tro på stigende leie i 2017, men inntil videre tror vi at den relativt svake økonomiske veksten, og den store andelen langsiktige søk (med andre ord de som ber om nybygg) vil holde leieveksten moderat.

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *