Lønningene knuser leieprisene

Utleiesjef Ole Christian Iversen (foto: CF Wesenberg)

Kontorkostnadene synker fordi det brukes færre kvadratmeter per ansatt, og i tillegg er disse færre kvadratmeterne blitt billigere, sammenlignet med lønnsutviklingen.

– Vi ser at prestisjelokaler har hatt en noe sterkere prisutvikling enn for eksempel randsone vest, men begge segmentene ligger klart under lønnsutviklingen. Relativt svak utvikling for kontorleiepriser skyldes i hovedsak at det forbrukes færre kvadratmeter per ansatt. Det påvirker den generelle etterspørselen, men det gir noe mindre utslag i et prestisjesegment med stor knapphet, sier utleiesjef Ole Christian Iversen i Akershus Eiendom.

Oslo har relativt store prisforskjeller mellom prestisje og randsone i europeisk sammenheng.

– Stockholm har aller høyest prisforskjell mellom prestisje og randsone blant 25 ledende byer i Europa. København har minst prisforskjell, med Oslo på åttendeplass, sier utleiesjefen.

Akershus Eiendom har utarbeidet en oversikt over arealbruk per ansatt for 173 utleiekontrakter selskapet har meglet de siste tre årene. Advokater er på topp og IT på bunn.

– Gjennom observasjoner vet vi at arealbruken per ansatt har gått ned, men det foreligger ikke datagrunnlag for statistikk lenger bakover i tid. Ikke overraskende er det advokatfirmaer som har høyest arealbruk i utvalget med 39,9 kvadratmeter per ansatt. I motsatt ende ligger IT og kommunikasjon med 21 kvadratmeter. Vi ser at arealbruken fortsatt er på et nivå hvor den trolig vil falle videre, sier Iversen.

Iversen synes det er interessant å merke seg at den næringsgruppen som bruker minst areal per ansatt også har størst tilflytting fra randsone til sentrum.

– I vårt utvalg er det størst netto tilflytting til sentrum i segmentet for IT og kommunikasjon, som også bruker minst areal per ansatt. Offentlig sektor har størst utflytting fra sentrum til randsone.

 

Skrevet av: Øystein Krogsrud

, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *