Nye byggearealtall – økning i det meste

2. mai offentliggjorde SSB nye tall for byggevolum, med 1. kvartals tall lagt til. Vi viser her volumet for de siste 12 måneder, for alle typer bygg, etter når byggetillatelse er gitt (og de fleste bygg da igangsettes) og når ferdigstillelse er registrert.

Oppstartet volum steg litt, mest på grunn av kontor og kommersielle bygg som hverken er logistikk, handel eller kontor. Boligvolumet steg også litt, men nivået ligger 850.000 m2 under toppen. Offentlige bygg ligger på et historisk høyt nivå, men marginalt lavere enn forrige kvartal.

Med de siste måneders tiltagende problemer i handelsbransjen, forventer vi at igangsatt areal av handelsareal bør gå ned en del. Kontor og logistikk/industri vil stige med voksende økonomi.

 

Av ferdigstilt volum, steg logistikk og handel noe, mens bolig gikk flatt.

For de neste 12 månedene bør vi forvente mye mer bolig ferdigstilt, for å reflektere det store antallet boliger som ble påbegynt i 2016-17. Deretter skal volumet gå noe ned. De kommersielle segmentene av bygg vil ikke oppleve særlig endringer det nærmeste året, men fra 2020 vil vi se noe oppgang i ferdigstilt volum.

Skrevet av: Ragnar Eggen, Partner – Head of Research

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *