Salg av Kvernhuset – Møllebyen i Moss

Kvernhuset AS er solgt fra en investorgruppe med Widar Salbuvik i spissen, til et syndikat satt opp av Carnegie. Eiendomsselskapet er besitter av en portefølje med bygg og tomter i Moss sentrum, nærmere bestemt i den såkalte Møllebyen. Porteføljen består av totalt ca 14 000 kvm BTA som benyttes til kontorer, bibliotek, museum og kino, i tillegg til annen publikumsrettet virksomhet. Deler av porteføljen er eiendommen Torvterrassen som ligger i Skoggata.

Salbuvik sto for 20 år siden i spissen for en omfattende rehabilitering og utvikling av de historiske byggene fra ca 1850 – 1900. Utviklingen var en fullstendig transformasjon av tidligere møller og pakkhus til bibliotek og museum for Moss kommune og Østfold fylke, i tillegg til oppføring av et nytt kontorbygg. Prosjektet ble blant annet tildelt Statens byggeskikkpris i 2003 og er i dag et svært populært område for regionens befolkning. Med området Verket som nærmeste nabo på den andre siden av elven er man også strategisk plassert i den videre utviklingen av Moss by. Verket er et prosjekt i regi av Høegh Eiendom, som planlegger og utvikler en ny bydel med mer enn 2 000 boliger og en rekke næringsarealer i tillegg til skoler, kultur og idrettsanlegg.

Kjøperselskapet vil fremover forvaltes av Fredriksborg AS, et eiendomsselskap fra Østfold som har tegnet seg med en 25 % andel i prosjektet.

Akershus Eiendom var engasjert som rådgiver og megler for selger i denne transaksjonen.

Skrevet av: Seniorrådgiver Jacob L’Orsa

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *