Sterk verdivekst for kontorbygg

Mens media har fokusert på boligprisene gjennom hele 2017 så langt, har vi sett at noen segmenter av næringseiendom har steget uavbrutt gjennom året. Hvor lenge vil det vare?

Vi har siden 2007 logget verdiutviklingen for forskjellige segmenter av næringsbygg. Tallene er hentet fra transaksjoner og verdivurderinger, og vi har hovedfokus på kontoreiendommer i Oslo, som er der vi lettest kan hente ut konsistente data. Per 3. kvartal 2017 ser denne verdiutviklingen slik ut:

Graf: Akershus Eiendom

Det viktigste å merke seg er:

 Det siste året (veksten angitt) har den sterkeste samlede verdiveksten vi har sett under ett.
I motsetning til flere tidligere år, har 2017 gitt en verdivekst som har overgått boligprisveksten.
Per 3. kvartal har det svakeste segmentet – eiendom i randsonene med korte leiekontrakter, endelig kommet på et realprisnivå som er høyere enn toppen i 2017, der alle våre indekser er satt til 100.

Ettersom leieøkningen, og forventningene til videre leieøkning, har vært i jevn men moderat forbedring det siste året, er det de lave rentene og den solide etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt som er hovedårsaken til verdioppgangen. Det er nå i 4. kvartal 2017 få tegn til at noe av dette stopper opp, og vi kan forvente videre verdiøkning, dog ikke i samme tempo som så langt i 2017; vi tror på 2-5% årlig vekst i realverdiene.

Skrevet av analysesjef Ragnar Eggen

 

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *