Stor-Oslo Eiendom inn i Meierikvartalet på Lillestrøm

PRESSEMELDING FRA STOR-OSLO EIENDOM

Pressemelding
Oslo, 26. januar 2018

STOR-OSLO EIENDOM INN I MERIERIKVARTALET PÅ LILLESTRØM

AMBISJON OM Å BYGGE NYTT UNIVERSITET OSLOMET STORBYUNIVERSITET
Sammen med Øie Eiendomsutvikling og Breidablikk Eiendom vil Stor-Oslo Eiendom være med å videreutvikle Meierikvartalet i Lillestrøm sentrum.

Meierikvartalet er et byutviklingsprosjekt, beliggende i hjertet av Lillestrøm sentrum, få minutters gange fra Lillestrøm stasjon. Kvartalet er ferdig regulert til et kombinert formål for kontor, handel, undervisning, bevertning og bolig – og blir en viktig del av den videre byutviklingen på Lillestrøm.

Øie Eiendomsutvikling har sammen med Breidablikk Eiendom stått for utviklingsarbeidet frem til nå. De er svært fornøyde med å forene krefter med Stor-Oslo Eiendom om en videre utvikling av Meierikvartalet.

– Vi var på jakt etter en samarbeidspartner med gjennomføringskompetanse og erfaring fra store prosjekter som inkluderer knutepunkt og byutvikling. Det føler vi oss trygge på at vi får gjennom samarbeidet med Stor-Oslo Eiendom, sier Ola Emil Heggset i Breidablikk Eiendom.

– Vi mener kombinasjonen av vår lokale tilhørighet på Lillestrøm og Stor-Oslo Eiendoms kompetanse innen utvikling av bolig- og næringseiendom vil gi dette prosjektet et viktig løft fremover. Vi har satt et bra team og skal sammen sikre at ambisjonene for kvartalet blir realisert. Vi ser frem til å komme i gang med gjennomføringen, sier Ronny Engebretsen i Øie Eiendomsutvikling.

Dette er Meierikvartalet
Tomteområdet er ca. 17 mål stort og reguleringen gir et totalt utviklingsvolum på ca. 75 000 m2 BRA, herunder ca. 350 leiligheter, 35.000 m2 næring, samt ca. 10.000 m2 handel/servering. Prosjektet utmerker seg med 3 tydelige boligtårn opp mot 19 etasjer.

Meierikvartalet er en alternativ beliggenhet til ny Campus for OsloMet – Storbyuniversitetet, tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere i år vedtok Kongen i Statsråd å gi Høgskolen status som Universitet og samtidig endre navnet til OsloMet – Storbyuniversitetet. Det nye universitetet blir Norges tredje største, samlokalisering og flytting til nye lokaler på Lillestrøm blir derfor viktig for Universitetets videre utvikling. Konkurransen om plassering av det nye Universitetet starter nå, og det er mål om en endelig besluttet lokalisering innen utgangen av 2018.

Stor-Oslo Eiendom gleder seg til å til å bidra
– Vi har stor tro på Lillestrøm som et regionsenter på Romerike, midt mellom Gardermoen og Oslo. Vi ser en økt aktivitet i regionen og med plasseringen av det nye Storbyuniversitetet på Lillestrøm vil denne veksten bare forsterkes. Vi melder oss på i kampen om å få bygge fremtidens Campus. Vi vil med vårt alternativ legge til rette for at Universitetet OsloMet skal nå sine ambisiøse mål om å bli et internasjonalt universitet for forskning og utdanning, sier adm. dir. i Stor-Oslo Eiendom, Mathis Grimstad.

– I tillegg mener vi dette er et godt eksempel på en fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling med en god blanding av undervisning, boliger, kontorer, handel, kultur og servering, tett på knutepunkt. Vi ønsker å bygge en helt ny bydel med et variert tilbud som kan bidra til å gi det nye Universitetet en tydelig identitet, og samtidig etablere en destinasjon i Lillestrøm sentrum. Vi gleder oss, avslutter Grimstad.

For mer informasjon, kontakt:
Mathis Grimstad, Stor-Oslo Eiendom AS, mathis@soeiendom.no, tlf 41 29 48 65
Ronny Engebretsen, Oie Eiendomsutvikling AS,mailto:re@oie-e.no, tlf 90 11 74 69
Ola Emil Heggeset, Breidablikk Eiendom AS, oeh@brei.no, tlf 93 00 60 00

Akershus Eiendom var rådgivere for Øie Eiendomsutvikling og Breidablikk Eiendom ifm søk etter samarbeidspartner.

, , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *