The Boston Consulting Group flytter til Henrik Ibsens gate 4

Akershus Eiendom Leietakerrådgivning har bistått BCG med inngåelse av husleiekontrakt med Fram Eiendom for kontorarealet i Henrik Ibsens gate 4. Leiearealet er på gode 4000 kvm.

BCG vil i første kvartal 2019 overta den totalrehabiliterte eiendommen og fraflytter da kontorlokalene i Parkveien 53. Rehabiliteringen er godt i gang og Akershus Eiendoms Christoffer Rohde-Hansen er BCGs prosjektleder og bygningstekniske rådgiver i prosjektet.

Skrevet av Lars Føyen Kinserdal, Leder Leietakerrådgivning

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *