Utlendinger Kjøper På Hvert Gatehjørne

Utlendingenes inntog har fortsatt hittil i år, og forventes å øke ytterligere de neste årene.

Utenlandske investorer stod bak rekordhøye 45 prosent av alle kjøp av norsk næringseiendom i fjor. Den forrige rekorden var på 20 prosent fra 2014. I følge Analysesjef Ragnar Eggen har vi ennå bare sett begynnelsen.

– Trenden med høy andel utenlandske kjøpere og interessenter har fortsatt hittil i år, dette vil komme til syne når nye transaksjoner offentliggjøres. I tillegg er det mange som glemmer at den høye utenlandske kjøpsandelen vi så i fjor, er vanlige nivåer internasjonalt, mens Norge tidligere har ligget langt under det normale.

Hovedkart

Kilde: NE Byrå

Utlendingenes inntog i norsk næringseiendom illustreres på kartet over som markerer alle utenlandskeide næringseiendommer i Oslo, Lysaker og Fornebu. Blå og grønne farger, for kjøp i henholdsvis 2014 og 2015, er klart flere enn oransje for alle kjøp til og med 2013.

Eggen har analysert grensekryssende transaksjoner i Norden og de fire største markedene i Europa for å belyse om trenden med utenlandske kjøp vil vedvare.

– Utenlandske investorer kjøpe norsk næringseiendom for seks milliarder euro i fjor, som var høyere enn i alle de øvrige nordiske landene og Spania. Den prosentvise utenlandske kjøpsandelen på 45 prosent var imidlertidig på delt sisteplass med Sverige. Det vise at vi fortsatt har mye å gå på fra utenlandske kjøpere, sier Eggen.

 

Fra familieeid til New York

Kartet æverst  viser tydelig at mange norske leietagere etter hvert vil gå fra å forholde seg til lokale gårdeiere, til å forholde seg til en eier i for eksempel New York, slik som Derek O. Jacobson i Madison International Realty. Enkelte hevder at dette blir en konkurranseulempe for utenlandske eiere.

– Mange leietagere vil gå fra familieeide gårdeiere til institusjonelle gårdeiere, og derav mange utenlandske. Dette vil i hovedsak være leietagere som allerede forholder seg til kunder og leverandører fra mange forskjellige land i deres daglige virksomhet, og en internasjonalisering blir således ikke noe nytt. Dessuten vil nok de fleste leietagerne oppleve det som positivt å forholde seg til institusjonell trygghet og kvalitet. Det er heller ikke noe motsetningsforhold mellom institusjon og personlig oppfølging, sier Jacobson.

 

Vil kjøpe mer

Madison International Realty var med på å kjøpe Statoil-bygget på Fornebu for i overkant av tre milliarder kroner i 2012, og har senere blitt eneeier. I tillegg har selskapet rukket å både kjøpe og selge en eiendomsportefølje ved Karl Johan, i samarbeid med Søylen Eiendom.

– Ofte eier vi i partnerskap med lokale selskaper og da er forvaltningsbiten ivaretatt. I andre tilfeller, som for Statoil-bygget, inngår vi et samarbeid med en lokal eiendomsforvalter, som følger opp både bygg og leietagers behov.

Jacobson sier at Madison er på utkikk etter mer næringseiendom i Oslo.

– Når man først satser på et nytt marked så er det for å vokse, og vi ønsker å gjøre flere kjøp i Norge. Sett fra New York synes vi å være mer bekymret for oljeprisen enn nordmenn selv. Dog oppveies dette av en svakere kronekurs. Vi forventer ikke fortsatt prisvekst, men heller ikke prisfall. Ja, det har vært høy norsk prisvekst de siste årene, men det gjelder også for andre ledende byer i Europa, sier Jacobson.

Europakart

Kilde: NE Byrå

Skrevet av Øystein Krogsrud

Denne artiklen ble først publisert i vårt Utleiemagasin.

 

, , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *